procesja wiary marsz jonasza

śpiewnik

Pieśni ku czci NMP

Z dawna Polski tyś Królową
1.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Ociemniałym podaj rękę, 
Niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo 
Weź w porękę, Maryjo!

2.Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo! 
Przez Twego Syna konanie, 
Uproś sercom zmartwychwstanie, 
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Miej w opiece naród cały, 
Który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

4.Matko Boża ukochana, Maryjo! 
Tobie Polska jest oddana, Maryjo! 
Więc my wszystkie dzieci Twoje, 
Powierzamy dusze swoje, 
Łaski Bożej udziel zdroje, Maryjo!

5.Tysiąc lat już Matko droga, Maryjo! 
Jak należymy do Boga, Maryjo! 
Udziel łaski nam wytrwania, 
Wiary świętej zachowania, 
Ciebie z Synem miłowania, Maryjo!

6.A Przymierze nasze święte, Maryjo! 
Na Jasnej Górze podjęte, Maryjo! 
Jest dla nas największą chlubą, 
Bo nas zawsze łączy z Tobą, 
Z Twą najdroższą nam Osobą, Maryjo!

7.O Królowo, nasza Pani, Maryjo! 
My Polacy Ci oddani, Maryjo! 
Weź nas w świętą Twą niewolę, 
Niechaj na tym łez padoole, 
Z Tobą dzielim nasze dole, Maryjo

Bogurodzica
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! 
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! 
Ziści nam, spuści nam. 
Kirielejson.

Twego dziela Krzciciela, bożyce, 
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
A dać raczy, jegoż prosimy, 
A na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie rajski przebyt. 
Kirielejson.

Nas dla wstał z martwych syn boży, 
Wierzyż w to człowiecze zbożny, 
Iż przez trud Bog swoj lud 
Odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego, 
Starostę skował pkielnego, 
Śmierć podjął, wspominął 
Człowieka pirwego.

Jenże trudy cirzpiał zawiernie, 
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne, 
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Królowej Anielskiej Śpiewajmy
Królowej anielskiej śpiewajmy
Różami uwieńczmy jej skroń
Jej serca w ofierze składajmy
Ze łzami wołajmy doń

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona
Bądź Ty zawsze matką nam
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona
Bądź Ty zawsze matką nam

Przez Ciebie, o Matko miłości
Łask wszelkich udziela nam Bóg
A my Ci hołd dajem wdzięczności
Upadłszy do Twoich nóg

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń
O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń

O tronie Ty Boga żywego
O słońce nadziei i łask
O różdżko przedziwna Jessego
Jak wielki cnót Twych jest blask

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona
Bądź Ty zawsze matką nam
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona
Bądź Ty zawsze matką nam

Jasnogórska Pani
Refren: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, * Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski! * Niech z miłości Twojej słynie naród polski.

Ref.
2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, * by się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. Ref.
3. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna, * u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. Ref.

Jak szczęśliwa Polska cała
1. Jak szczęśliwa Polska cała, 
W niej Maryi kwitnie chwała, 
Od Bałtyku po gór szczyty, 
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

Ref.: Matko Boska, Królowo Polska, 
O Pani nasza Częstochowska.

2. W Częstochowie tron swój wzniosła, 
Wielka, można i wyniosła, 
Lecz najczulsza z matek ziemi, 
Cierpi razem z dziećmi swymi.

Ref.: Matko Boska ...

3. Tyś cudami zajaśniała, 
Swoje serce nam oddała. 
Ludu Polski, dziecię drogie, 
Masz tu Matkę, szczęście błogie.

Ref.: Matko Boska ...

Idźmy, tulmy się jak dziatki
Idźmy, tulmy się jak dziatki, 
Do Serca Maryi Matki. 
Czy nas nęka życia trud, 
czy to winy czerni brud! 
Idźmy, idźmy ufnym krokiem, 
z rzewnym sercem łzawym okiem: 
Serce to zna dzieci głos, 
odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama, 
najczulszej z córek Adama. 
Jest otwarte w każdy czas, 
samo szuka, wzywa nas: 
"Pójdźcie do mnie dziatki moje, 
wyczerpując łaski zdroje: 
Kto mnie znajdzie, życie ma, 
Temu Syn zbawienie da.

3. To Maryi Serca chwała, 
że zgubionym Zbawcę dała. 
Jemuś winien, świecie cud, 
że Bóg zstąpił zbawić lud. 
Pod nim Jezusa nosiła, 

do Niego rzewnie tuliła, 
Wychowała, by Bóg Syn 
zgładził długi naszych win.

4. Więc do Ciebie, jak do Matki 
idziem, tulim się Twe dziatk1. 
Matko, ulżyj życia trud, 
zmyj z serc naszych winy brud. 
Ty nas kochasz, a my Ciebie, 
Niech się z Tobą złączym w niebie. 
Matko, kto nie kocha Cię, 
Dzieckiem Twym nie zowie się.

Gwiazdo zaranna
Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, 
Niepokalana Maryjo Panienko! 
Bez pierworodnej zmazy poczęta, 
Módl się za nami, Królowo święta!

Ty jesteś gwiazdą życia naszego, 
W ciemnościach świecisz, 
chronisz od złego. 
Odpędź szatana, pokus nawały, 
By serca nasze w cnocie wytrwały.

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, 
Niepokalana Maryjo Panienko, 
Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta, 
Módl się za nami, Królowo święta!

Błękitne rozwińmy sztandary
Błękitne rozwińmy sztandary, 
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. 
Niech w sercach zagorze znicz wiary 
I gromka niech ozwie się pieśń. 
Spod znaku Maryi rycerski my huf, 
Błogosław nam, Chryste, na bój! 
Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów 
My, Polska, my naród - lud Twój! 
Już świta, już grają pobudki, 
Już Jezus się zbliża ku nam. 
Żyj święta radości, precz smutki! 
Pan idzie i pierzcha w cień kłam. 
Pan idzie, słoneczność rozlewa się wkrąg. 
Pan idzie na świata siąść tron. 
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk. 
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon. 
Spod znaku Maryi... 
O Bogurodzico, Dziewico, 
Tchnij siłę w Maryjny ten zew! 
Z otwartą stajemy przyłbicą 
I serca Ci niesiem, i krew. 
Siać miłość będziemy wśród burzy i słot, 

W zwycięski Ty powiedź nas szlak, 
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, 
Do nieba pokieruj nasz lot. 
Spod znaku Maryi...

Anielską pieśń dzwon grał
Anielską pieśń dzwon grał 
Cześć Maryi wdzięcznie głosił, 
Serc ludzkich jękiem łkał, 
Na ziemię zejść ją prosił: 
Ave, ave, ave, ave Maryja! 
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

Maryja słyszy dźwięk, 
Na ziemię wnet przychodzi, 
Uciszy biednych jęk, 
I gorzki ból osłodzi. 
Ave...

Do Massabielskich skał 
Dziewczynka po drwa śpieszy, 
Cud przed nią stać się miał, 
Bóg wybrał ją wśród rzeszy. 
Ave...

Zaledwie przeszła zdrój, 
na ziemię zaraz pada, 
Nie zmógł jej drogi znój, 
Lecz sobą nic nie włada. 
Ave...

Od białych groźnych skał 
Niezmierna jasność płynie, 
Wiatr dziwny głośno wiał 
Ku klęczącej dziewczynie. 
Ave...

Bernadce serce drży, 
Rumieńcem płoną lica, 
Z światła, by słońce z mgły, 
Prześliczna lśni Dziewica. 
Ave...

Witaj gwiazdo morska
Witaj, Gwiazdo morska, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Niebios bramo błoga. Słowy Gabriela Będąc przywitaną, Utwierdź nas w pokoju, Odmień Ewy miano. Winnych wyzwól z więzów, Ślepym powróć blaski. Oddal nędzę naszą, Uproś wszystkie łaski. Bądź nam Matką w niebie, By na głos nasz baczył, Co narodzon dla nas, Być Twym Synem raczył. Panno, Tyś jedyna, Cicha i bez skazy. Uczyń nas cichymi, Obmyj z grzechów

zmazy. Daj wieść życie czyste, Drogę ściel bezpieczną. Widzieć daj Jezusa, Mieć z Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie. Obu z Duchem Świętym Jedno uwielbienie. Amen.

Serdeczna matko
Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi

Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.

Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,

Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki? 

Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,

U której serce otwarte każdemu, 

A osobliwie nędzą strapionemu.

Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, 

By nas Bóg karał rózgą surowości, 

Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, 

Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

Ty masz za sobą najmilszego Syna, 

Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna, 

Gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła, 

Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.

Dla Twego Syna wszystko Bóg uczyni, 

Daruje plagi, choć człowiek zawini,

Jak Cię cna Matko nie kochać serdecznie, 

Gdy się skryć można pod Twój płaszcz bezpiecznie.

Ratuj nas, ratuj Matko ukochana, 

Zagniewanego, gdy zobaczysz Pana, 

Mieczem przebite pokazuj Mu serce, 

Gdy Syna na krzyż wbijali morderce.

Dla tych boleści, któreś wycierpiała, 

Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała. 

Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli, 

Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

A gdy ujdziemy, gniewu, jak i chłosty, 

Pokaż nam Matko, tor do nieba prosty. 

Niechaj to serce kochamy na wieki,

Z którego dotąd żyjemy opieki


Po górach dolinach
Po górach, dolinach rozlega się dzwon,

Anielskie witanie ludziom głosi on:

Ave, ave, ave Maryja.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las, 

Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

Ave, ave, ave Maryja...

Modlitwę serdeczną szepczą usta jej, 

Zdrowaś bądź Panienko łaski na nas zlej”.

Ave, ave, ave Maryja...

Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj: 

Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”.

Ave, ave, ave Maryja...

Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta: 

Poczęciem Niepokalanym jestem ja”.

Ave, ave, ave Maryja...

O gwiazdo najświętsza, wiedź nas w niebios kraj, 

Gdzie wieczną szczęśliwość, o Boże nam daj.

Ave, ave, ave Maryja...

Apel Jasnogórski
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.

Zawitaj Królowo
Zawitaj., Królowo Różańca świętego, 
jedyna nadziejo człowieka grzesznego! 
Zawitaj, bez zmazy lilijo, 
Matko Różańcowa, Maryjo! 

Panno nad pannami, Święta nad Świętymi, 
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi, 
najśliczniejszy kwiecie, lilijo, 
Matko Różańcowa, Maryjo! 

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, 
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska; 
raju rozkosznego lilijo! 
Matko Różańcowa, Maryjo! 

Tyś jest najśliczniejsza, różo ogrodowa, 
Tyś najprzyjemniejsza, różdżko Aronowa, 
najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo, 
Matko Różańcowa, Maryjo! 

Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, 
która w różańcowej królujesz koronie, 
święta nad Świętymi, lilijo, 
Matko Różańcowa, Maryjo!

Pieśni ku czci Chrystusa Króla Polski

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie 
to nasze rycerskie hasło. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie 
i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze 
Do walki z grzechem swej duszy 
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty 
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie 
Podnosząc w góre swe czoła. 
Przed nami życie rozkwita w wiośnie 
Odważnie, bo Jezus woła.

Na twojej, Chryste świętej skroni
Na Twojej, Chryste, świętej skroni, * korona Bóstwa sieje blask; * berło królewskie trzymasz w dłoni, * a w sercu niesiesz skarby łask.

Refren: O, króluj, Chryste, króluj nam, * z nami po wszystkie zostań dni, * z ziemi do niebios prowadź bram, * gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.

Ty jeden jesteś nam światłością, * nadzieją pośród życia burz. * Ty jeden jesteś serc miłością, * pokojem Bożym wszystkich dusz. Ref.
Tyś zawarł z nami krwią przymierze * i lud wybrany stworzył z nas, * Tyś wszystkich złączył w jednej wierze * i poddał z sobą Ojcu wraz. Ref.
O Chryste, Jezu, co w jedności, * z Ojcem i Duchem chwałę masz, * niech ziemia z niebem w społeczności * Tobie się kłania, Królu nasz. Ref.

Idziesz przez wieki
Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę 

twardą od cierpień i bólu. 

Krzyż niesiesz ciężki, koisz ból, trwogę, 

o Jezu Chryste, nasz Królu. 

Ref.:

Króluj nad nami, władaj sercami,

niech wszędzie płonie znicz wiary.

Niech zew miłości, wiary, ufności,

świat wiedzie pod Twe sztandary. 

2. Książę pokoju, okaż swą chwałę.

Odnów świat boskim swym tchnieniem.

Pogrom co w pysze twarde, zuchwałe.

Ozłoć nas łaski promieniem.

Ref.: Króluj nad nami...

3. Cichy Baranku, Boże miłości, 

rozpal przed nami swe zorze. 

Naucz nas męstwa, świętej cichości, 

prowadź nas w niebo, nasz Boże. 

Ref.: Króluj nad nami...

Jezu, królu najwdzięczniejszy
Jezu, Królu najwdzięczniejszy, * bohaterze najsławniejszy, * Tyś jest słodycz niezrównana, * rozkosz duszy pożądana.


Serce, przez Cię nawiedzone, * jest Twą prawdą oświecone; * gardzi odtąd świata czczością * i wskroś płonie Twą miłością.


Jezu, naszych serc słodkości, * zdroju żywy, dusz światłości, * Tyś nad wszelkie pocieszenie * i nad wszelkie upragnienie.


Niech Cię, Jezu, słowy głosim, * niech Cię w życiu naszym nosim, * niech nam serce od miłości * płonie tutaj i w wieczności.


Chrystus wodzem
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem. 

Chrystus, Chrystus Władcą nam.

Christus vincit, Christus regnat. 

Christus, Christus imperat. 

Chrystus Pan, wczoraj i dziś
Refren: Chrystus Pan, wczoraj i dziś, * Chrystus Królem po wieczny czas. * Boży Syn, miłości Dar, * Ty nas wzywasz, oto my!

Wielki jest Pan, co na ten świat * zstąpił na ziemię zbawić nas. * Śmiercią na Krzyżu zgładził grzech. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, Człowiek i Bóg, * zrodzony w stajni, w Betlejem, * z Przeczystej Panny Maryi. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, jedyny Syn, * co w Nazarecie cieślą był. * Światło w ciemności pośród nas. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, najlepszy Wódz, * Pasterz co strzeże owce swe, * gdy wilk rozprasza – woła je. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, Przyjaciel Mistrz, * który nas uczy swoich dróg, * co wiodą nas do szczęścia wrót. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, za Uczty dar, * gdy w chlebie, winie daje nam * swe Ciało, Krew na wieczny

czas. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.

Wielki jest Pan, dany na śmierć * jako Baranek cierpi sam, * by małym, wielkim niebo dać. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, zaufaj Mu, * gdy z krzyża woła: „Przebacz im!” * i daje Matkę dzieciom swym. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, który ma moc * przynieść swój pokój na ten świat * w to tysiąclecie nowych dróg. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.


Wielki jest Pan, Ojciec i Bóg, * Jego jedyny Syn, nasz Brat * i Pocieszyciel, Święty Duch. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.

Bóg nad swym ludem
Bóg nad swym ludem zmiłował się
i Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje usuwa grzech,
prowadzi w bramy Królestwa.

Ref. 
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
swoją miłość odnów w nas. /2x

Miłość Chrystusa przemienia świat,
wyznacza szlaki wciąż nowe,
kruszy nienawiść, wprowadza ład,
jednoczy z ludźmi i z Bogiem.

W miłości swojej zachowaj nas
Chryste, Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i Pojednania.

Na straży Bogu oddanych serc
Matka Kościoła trwa wiernie.
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe, 
a Ona wspierać nas będzie.

Pieśni ku czci Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty
Przybądź Duchu Święty
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień

Przyjdź ojcze ubogich
Dawco darów mnogich
Przyjdź światłości sumień

O najmilszy z gości
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
W płaczu utulenie

Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze

Obmyj co nieświęte
Oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę

Nagnij co jest harde
Rozgrzej serca twarde
Prowadź zabłąkane

Daj Twoim wierzącym
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary

Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęście bez miary

Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęście bez miary

Pieśni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze serce Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! (3x)

Pobłogosław Jezu drogi
Pobłogosław Jezu drogi,

Tym co serce Twe kochają,

Niechaj skarb ten cenny, drogi,

Na wiek wieków posiadają.

Za Twe łaski dziękujemy, 

Które serce Twoje dało,

W dani duszę Ci niesiemy, 

By nas serce Twe kochało.

Trzykroć Święte Serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe, 

Ciebie wielbi Matko droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę.

Nie opuszczaj nas, o Panie, 

Odpuść grzesznym nasze winy, 

Daj nam w serca Twego Ranie, 

Błogosławieństw zdrój jedyny.

Zostań, słodki Jezu, z nami,

Świeć nam serca promieniami, 

Świeć nam słońcem Twej miłości, 

Na tej ziemi i w wieczności.

Z tej biednej ziemi
Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny 
Tęskny się w niebo unosi dźwięk. 
O Boskie Serce, skarbie jedyny, 
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk! 
Nie chciej odrzucać modlitwy tej, 
Bo Twej litości błagamy w niej. 
Serce Jezusa, ucieczko nasza, 
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

Ku Tobie oczy zalane łzami 
Z wielką ufnością zwrócone są; 
Ty się zlitujesz pewnie nad nami, 
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. 
Ku Tobie ślemy błagalny głos: 
Ach, odwróć od nas karania cios! 
Serce Jezusa, ucieczko nasza, 
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, 
Żeśmy Ci wiele zadali ran. 
Żeśmy na litość nie zasłużyli. 
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan! 
Tyś za nas wylał najdroższą Krew, 
Zalej nią, zalej słuszny Swój gniew, 
Serce Jezusa, ucieczko nasza, 
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

W Tobie, o Serce Króla naszego, 
Świeci nam słodkich nadziei blask, 
Ty nie odrzucisz ludu swojego, 
Tyś niezgłębioną przepaścią łask. 
A naszą nędzę tak dobrze znasz, 
My bardzo biedni, o Panie nasz! 
Serce Jezusa, Ucieczko nasza, 
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

Hymny

Boże, coś Polskę
Boże coś Polskę przez tak długie wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały. 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem, 
Walczących wspierał za najświętszą sprawę, 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 
W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 
Użyźniaj pola, spustoszone łany, 
Niech szczęście, spokój na nowo zakwitną! 
Poprzestań kary, Boże zagniewany! 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże, którego ramię sprawiedliwe 
Żelazne berła władców świata kruszy; 
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe, 
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy 
Oddalaj od nas klęski, mordy boju; 
Połącz wolności węzłem Twoje ludy 
Pod jedno berło Anioła Pokoju. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, od którego woli 
Istnienie świata całego zależy, 
Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli, 
Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy przez Chrystusa rany, 
Świeć wiekuiście, nad braćmi zmarłymi; 
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany, 
Przyjmij ofiary synów Polskiej ziemi. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie, 
Za naszych braci poległych błagamy, 
By ich męczeństwem uwieńczone skronie 
Nam do wolności otworzyły bramy. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Niedawno wolność zabrał z polskiej ziemi, 
A łez krwi naszej popłynęły rzeki. 
Jakże to musi być okropnie z tymi, 
Którym ojczyznę zabierasz na wieki. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Jedno Twe słowo o wielki nasz Panie 
Z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne; 
A gdy zasłużym na Twe ukaranie, 
Obróć nas w prochy, ale prochy wolne! 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie..

Ciebie Boga wysławiamy
Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

My chcemy Boga
My chcemy Boga, Święta Pani! 

O usłysz Twoich dzieci śpiew! 

My Twoi słudzy ukochani 

Za wiarę damy – życie, krew!

Błogosław słodka, Pani!

Błogosław wszelki stan!

My chcemy Boga! My poddani!

On naszym Królem, On nasz Pan!

My chcemy Boga w rodzin kole, 

W troskach rodziców, w dziatek snach: 

My chcemy Boga w książce, w szkole, 

W godzinach wytchnień, w pracy dniach. 

Błogosław słodka, Pani...

My chcemy Boga w wojsku, w sądzie, 

W rozkazach królów, w księgach praw, 

W służbie na morzu i na lądzie, 

Spraw to, Maryjo! Spraw, o spraw!

Błogosław słodka, Pani...

My chcemy Boga, w wszelkim stanie. 

Boga niech wielbi: szlachta, lud, 

Pan, czy robotnik, czy mieszczanie 

Bogu niech niosą życia trud,

Błogosław słodka, Pani...

My chcemy Boga w naszym kraju 

Wśród starodawnych polskich strzech; 

W polskim języku i zwyczaju, 

Niech Boga wielbi chrobry Lech.

Błogosław słodka, Pani...

My chcemy Boga w każdej chwili, 

I dziś i jutro – w szczęściu, w łzach; 

Czy nam się pociech niebo schyli, 

Czy w gruzach legnie szczęścia gmach. 

Błogosław słodka, Pani...

My chcemy Boga! Jego prawo 

Niech będzie naszych czynów tchem! 

Byśmy umieli chętnie, żwawo: 

Obierać dobre, gardzić złem!

Błogosław słodka, Pani...

Nie rzucim Chryste świątyń Twych
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, 
Nie damy pogrześć wiary! 
Próżne zakusy duchów złych 
i próżne ich zamiary. 
Bronić będziemy Twoich dróg. 
Tak nam dopomóż Bóg! /2x 

Ze wszystkich świątyń, chat i pól 
Popłynie hymn wspaniały; 
Niech żyje Jezus Chrystus Król 
w koronie wiecznej chwały! 
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg. 
Tak nam dopomóż Bóg!__ /2x 

I taki triumf, taki cud 
Powieje z Jasnej Góry 
I z taką wiarą ruszy lud 
Synowie Polski, córy, 
Że jak mgławica pierzchnie wróg. 
Tak nam dopomóż Bóg! /2x 

Inne pieśni

Psalm 29
Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,

Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu;

Jego ze wszech naświętsze imię wyznawajcie,

Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!

Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi

I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;

Pan na morzu podnosi straszne nawałności,

Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.

Głos Pański cedry łamie i dęby przewraca

A wielkimi górami tak snadnie obraca,

Jako więc to tam, to sam jednorożcowymi

Wesoła młodość miece cielęty pustymi.

Na głos Pański z obłoków ognie wyskakują,

Pustynie drżą arabskie, łanie dzieci trują,

Lasy padną; wielmożność Jego znaczna wszędzie

I, dokąd świata, zawżdy wyznawana będzie.

Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował,

Pan na swym tronie będzie na wieki królował.

Tenże serce i siłę ludu swemu daje

I ziemi błogosławi na jej urodzaje.

Panie, Cóż Ci oddać mogę
Ref. Panie mój, cóż Ci oddać mogę, za bezmiar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię, alleluja!

Ty, jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie od łez
Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny jest mój lęk.

Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś mnie w ramiona wziął,
Gdy ubogim byłem, Panie, Tyś wzbogacił mnie.

Błogosławię Imię Twe i sławię dobroć Twą,
Wiem, że dojdę drogą Twoją w święty Ojca dom.

Gdy wyznaję nędzę swą, jak Ojciec słuchasz mnie,
Gdy lęk śmierci mnie ogarnia, Ty umacniasz mnie.

Głoś imię Pana
Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały, 
złącz się z chórami 
niebios zastępów wspaniałych. 
Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg!"
by krańce ziemi słyszały.

Głoś imię Pana, 
On twoim losem kieruje, 
na skrzydłach niesie, 
jak orzeł się opiekuje. 
Daj Mu swą dłoń, 
w przygodzie zawołaj doń, 
On cię od zła zachowuje.

Głoś Imię Pana, 
razem ze wszystkim, co żyje, 
On twoim światłem, 
Jemu niech serce twe bije. 
On życiem twym, 
wdzięczności śpiewaj Mu hymn
teraz i na wieki. Amen.

Dzięki, o Panie
Ref. Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
O wszechmogący nasz Królu w niebie.

Za to, że dałeś nam wiarę.

Ref. Dzięki, o Panie…

Za to, że dałeś nam miłość.

Ref. Dzięki, o Panie…

Za to, że dałeś nam siebie.

Ref. Dzięki, o Panie…

Ty nam przebaczasz grzechy.

Ref. Dzięki, o Panie…

Ty nam przywracasz życie.

Ref. Dzięki, o Panie…

Za to, że jesteś z nami.

Ref. Dzięki, o Panie…

Tobie śpiewamy z radością.

Ref. Dzięki, o Panie…

Soli Deo
Refren

Soli Deo, Jedynemu Bogu!

Moc i uwielbienie, potęga i chwała;

Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia,

Ojca i pasterza Opatrzność nam dała.

Bóg Cię sam przyodział w majestat i chwałę,Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiaręI przeprowadziłeś przez czerwone morze,Mocą zawierzenia samej Matce Bożej. Ref.

Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą,Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca;Dosyć zła mówiłeś potężnym tyranom,U nas Nic nad Boga!Tutaj Bóg jest Panem! Ref.

Kiedy uwięzionym byłeś niewolnikiem,Twój wieczorny Apelbył Ojczyzny krzykiem;By Kościół był wolny, rodacy wiernymi,Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi. Ref.

Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę,Kocham Polskę więcej niźli własne serce;Przyjdź więc teraz, Ojcze, stań po naszej stronie,Przeprowadź przez morze, Naród weź w obronę.

Boże, obdarz Kościół Twój
Uradowałem się wezwaniem: 
Pójdziemy do domu Pana. 
I oto stoję u bram Twoich, 
Jeruzalem nowe, Kościele święty!

Ref. 
Boże, obdarz Kościół Twój 
jednością i pokojem.

O Jeruzalem, miasto pokoju, 
w Tobie wszyscy się jednoczą. 
Przychodzą doń pokolenia, 
aby wielbić Imię Pana. 
Ref.

Prosimy o pokój dla ludu Twego, 
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. 
Dla braci i bliźnich naszych 
Prosimy o dobra Twoje. 
Ref.

Błogosław Panie nas
Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud

Wszak Tyś sam wybrał nas, 

By Cię poznał i wielbił świat. Alleluja

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, 

Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

Błogosław Panie nas...

Oblicze wyryj Swe na dziełach naszych rąk,

Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.

Błogosław Panie nas...

Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,

Niech życiem świadczy mu, żeś dobry Ojciec, Bóg.

Błogosław Panie nas...

Wśród świata stawiasz Krzyż i przezeń zbawiasz go,

Konając z Sercem Twym, dajemy życie swe.

Błogosław Panie nas...

Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat,

Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań Lekarz, Brat.

Błogosław Panie nas...

Boże, jesteś moim Bogiem
Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie. Ref.: Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. (2x) 

W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę, Bowiem Twoją miłość, Panie, Bardziej cenię niźli życie. 

Póki tylko istnieć będę, Pragnę Ciebie chwalić, Boże. Dusza moja pełna szczęścia, Będzie śpiewać Ci z radością. 

Jesteś mym Wspomożycielem, Cień Twych skrzydeł daje radość. Całym sercem lgnę do Ciebie Twa prawica mnie prowadzi.

Kto się w opiekę odda Panu swemu
Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych,
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słysz, co Pan mówi: "Ten to Mnie miłuje
I ze Mną sobie szczerze postępuje,
I Ja go także w jego każdą trwogę
I nie zapomnę. I owszem, wspomogę.

Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony,
Ja mu w przygodzie udzielę obrony,
Niech pewien będzie szczęścia i zacności,
I lat sędziwych, i Mej życzliwości.

Pieśń o św. Marcinie (11 listopada)
Dziękujmy za to, że Opatrzność Boska
— o lud swój wierny co chwila się troska.
By lżej nam było wędrować po ziemi
Mamy patronów pomiędzy świętymi.

A dla nas wzorem życia pobożnego
Jest św. Marcin z ramienia Boskiego.
Patron nasz, biskup, co umarł ubogi
i do świętości pokazał nam drogi.

Żołnierz poganin — swoim sercem wielkim
współczuć potrafi ludzkim nędzom wszelkim.
Kiedy zobaczył żebraka nagiego
rycerskim płaszczem swym okrył biednego.

 Następnej nocy Chrystus Mu się zjawił
i w darowanej szacie się przedstawił.
Uczynną miłość chwaląc u Marcina
uznał w Nim swego najmilszego syna.

Gdy św. Marcin w pokorze umiera
Niebo błękity swe przed nim otwiera.
Bo w nieprzebranej swej dobrotliwości
Bóg dał Mu miejsce w wiecznej szczęśliwości.

Ty, który stoisz już przed Boga tronem
Bądź zawsze dla nas łaskawym patronem.
I racz nas grzesznych — płaszczem litościwym
zakryć przed Boskim gniewem sprawiedliwym.