procesja wiary marsz jonasza

AKT UWIELBIENIA KU CZCI BOGA OJCA

Wyjątek z orędzia Archaniołów: Michała , Rafała , Gabriela do ” Róży Żywopłotu ” 4.X.1992.

Każdy człowiek powinien się zobowiązać , by praktykować uwielbienie Boga. Są dwie pory , w których to uwielbienie zyskuje swą wartość : jest to całkiem wczesny ranek i godzina śmierci Pana (15:00). Należy się w tym ćwiczyć : uklęknąć i uprzytomnić sobie, że Bóg jest tutaj i że panuje , że jest On godzien posiadać wszelką władzę, cześć i panowanie. Dopóki człowiek uwielbia Boga ,schyla głowę przed Tym , który jest godzien otrzymać władzę , cześć i panowanie ,dopóty pozostaje wolny od zaślepienia i poznaje ,po co jest na tej ziemi i że nie ma tu stałego miejsca pobytu. (…)

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny , Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata.

Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze.

Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości , Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu.

Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych.

Chwała Ojcu …
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych , które stworzyłeś.

Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich.

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie .

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu.

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to że dałeś nam Maryję jako Matkę – Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask.

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas do Królestwa Twojego jako dzieci Boże.

Chwała Ojcu…
Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze , abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoja Wolę , przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję , Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen.

Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra , niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie . Pragniemy aby w Kościele Św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej chwale, w pierwszą niedzielę sierpnia ,jeżeli w dzień powszedni,chciałbym aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca , są to słowa Ojca Przedwiecznego wszystkich Narodów , jednoznacznie potwierdzające potrzebę ustanowienia w/w święta ku Jego czci. Amen

Ojcze nasz…..

Zdrowaś ……

Chwała Ojcu…….