Dzień dziewiąty

Dzień dziewiąty

Nowenna do Anioła Stróża Polski

2 Ap 12, 10-14 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:

«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu».

A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża


Aniele, Stróżu Polski. Jeśli prawdą jest, że czasy naszego pokolenia to już czasy apokaliptyczne, to udziel nam radości, która wypełnia całe Niebo wyczekujące powtórnego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię i odnowienia jej. Obyśmy nie lamentowali nad starym światem, który musi przepaść, obyśmy z radością wyczekiwali spełnienia się obietnic Chrystusowych. To czasy radosne, a jednak tak wielu naszych bliźnich pogrąża się w odmętach zniechęcenia, lęku i rozpaczy. Umocnij zatem nasze serca i zapraw je do wytrwałej modlitwy.
Módl się za nasz kraj – za Polskę, aby wypełniła swoje powołanie i wydała iskrę, która przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa. Modlimy się, aby Polska była właśnie tą pustynią z Janowej Apokalipsy, na której święty Katolicki Kościół znajdzie schronienie, aby powitać swojego Pana powracającego w pełni swojego majestatu i chwały. Niech powita go karne wojsko pełne modlitwy, a nie bezładna zbieranina skłóconych ślepców. A Ty Aniele Stróżu naszej ojczyzny, wraz z resztą wojska anielskiego na czele z jego hetmanem Michałem, co rychlej strąćcie Szatana i jego diabły w ciemność zewnętrzną – miejsce, które sami sobie zgotowali swoim odstępstwem przed wiekami.
AMEN.


1xOjcze nasz…
7xZdrowaś Mario…
1xChwała Ojcu…