Dzień ósmy

Dzień ósmy

Nowenna do Anioła Stróża Polski

2 Tes 1, 3-9 Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego.


Aniele, Stróżu Polski. Prosimy Cię, umacniaj nas we wdzięczności wobec Boga Najwyższego, naszego pana i króla, Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca wypełni jego święty pokój. Niech ustaną waśnie między nami a postawa nasza przybierze postać cierpliwego i pełnego nadziei wyczekiwania na jego przyście. Odpędź od nas wpływ złego ducha, który najchętniej widziałby nas zwaśnionych, pogrążonych w utyskiwaniu wobec naszych prześladowców, a co za tym idzie – zaniedbujących czuwanie na pełnej wdzięczności w modlitwie. W czasie, gdy rozmaite złe siły chcą nas poróżnić i skłócić, tym bardziej błagamy Cię o Aniele, kieruj nasze serca ku postawie przeciwnej. Jednocześnie módl się za nami, żeby nasza jedność ogniskowała się wokół ewangelicznej prawdy, gdyż jedność wokół kłamstwa jest nic nie warta. Modlimy się o wytrwałość i cierpliwość w znoszeniu naszych trudnych bliźnich, a szczególnie tych, którzy lekceważą świętą wiarę katolicką lub co gorsza – prześladują ją. Pozostawiamy sąd nad nimi Panu Jezusowi, wiedząc że jego sprawiedliwość jest doskonała i żadne zło nie pozostanie nieosądzone. Aniele, naucz nas przekuwać zło w dobro. Gdy nachodzi nas pokusa utyskiwania, narzekania na nich, czy chęć odwetu, natchnij nas myślami dobrymi, pochodzącymi od Ducha Świętego. Obyśmy nauczyli się doceniać wartość ofiarną takich trudów i ciosów. Módl się również, aby nasz Pan Jezus Chrystus przyjął te ofiary jako miłe sobie i wykorzystał ku nawróceniu tych, którzy uciskają Kościół.

AMEN.


1xOjcze nasz…
7xZdrowaś Mario…
1xChwała Ojcu…