Dzień szósty

Dzień szósty

Nowenna do Anioła Stróża Polski

MT 23, 13, Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą

Aniele Boży, stróżu Polski. Prosimy, módl się za władzą duchowną w Polsce. Módl się za biskupami, którzy odeszli od prawdy Ewangelii. Módl się za księżmi, którzy splamili swoje kapłaństwo grzechem, a umiłowali ten świat.

Ty widzisz, w jakim upadku moralnym i intelektualnym jest dzisiejszy stan kapłański. Księża ci nie tylko ryzykują potępienie własnych dusz, ale i świeckich wiernych, za których ponoszą odpowiedzialność. Upadek urzędu biskupiego i proboskiego to mściwa satysfakcja Szatana i ugodzenie we wszystkie sakramenty, które wypływają z sakramentu kapłaństwa.

Oby uświadomili sobie oni, że powtarzają grzechy faryzeuszy i saduceuszy, które doprowadziły do największej zbrodni – zabicia Jezusa Chrystusa. Tak samo i teraz przybijają oni do krzyża jego święte, mistyczne ciało – Kościół. Prosimy o łaskę nawrócenia dla nich. Niech staną w prawdzie o własnych grzechach. Nie muszą w nie dalej brnąć. Oby dobry Bóg doświadczył ich ku opamiętaniu. Wszak mogą jeszcze uratować swoje kapłaństwo.

Aniele, ty dobrze wiesz, jak bardzo potrzebujemy świętych kapłanów. Zatem módl się za nich i otocz swoją opieką. Módl się o światło ducha świętego dla przełożonych seminariów, aby umieli dokonać mądrej selekcji kandydatów do kapłaństwa. Módl się za młodych mężczyzn, aby nie obawiali się obrania drogi kapłaństwa, jeśli tego oczekuje od nich Chrystus. Umocnij także swoją modlitwą klasztory i zgromadzenia zakonne.

Prosimy Cię także nasz Aniele Stróżu za księżmi prześladowanymi niesprawiedliwie przez władzę kościelną. Umocnij ich na duchu. Pociesz wyrzuconych z klasztorów i zgromadzeń. Umocnij tych, którym w sposób gorszący i niezasłużony odebrano probostwo albo inne urzędy kościelne. Modlimy się jednocześnie za ich prześladowcami, gdyż oni tej modlitwy potrzebują nawet bardziej.

Aniele, oby kapłaństwo w Polsce nie upadło. Oręduj za nami w Niebie i spraw, aby Duch Święty wysłuchał naszych modlitw i wzbudził w narodzie nowe święte powołania kapłańskie. Oby także skruszył zatwardziałe serca biskupów, którzy zamykają sobie drogę do Nieba własnymi grzechami i co gorsza – przed tymi maluczkimi, nad którymi powinni roztoczyć swoją pasterską opiekę.

AMEN.

1xOjcze nasz…

7xZdrowaś Mario…

1xChwała Ojcu…