Dzień piąty

Dzień piąty

Nowenna do Anioła Stróża Polski

1 Mch 3, 13-23 Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę.
Powiedział więc: «Uczynię głośnym swoje imię i chwałę dla siebie przygotuję w
królestwie; będę walczył przeciwko Judzie i przeciwko tym, co się z nim
złączyli, a którzy lekceważą królewskie rozkazy». Tak więc wyruszył on, a z pomocą mu wyruszyło także silne wojsko bezbożnych, aby na synach Izraela wykonać zemstę. Gdy zbliżył się do stóp wzniesienia, na którym leży Bet- Choron, wtedy Juda z małym oddziałem wyszedł mu naprzeciw. Gdy zobaczyli wojsko, które szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy:

«Nas jest tak mało, czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i sił nam zabrakło».
18 Juda odparł: «Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu4 nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie obawiajcie się!» Gdy skończył swoje przemówienie, nagle uderzył na nich, tak że Seron i jego wojsko zostało przez nich pobite.


Aniele Boży, stróżu Polski. Choć jest nas garstka, to mamy Ciebie do pomocy a to wielka pomoc. Tak jak starożytni Machabejczycy wypowiedzieli posłuszeństwo bezbożnym władcom greckim, którzy usiłowali zniszczyć przymierze Izraela z Bogiem, tak i my dzisiaj wypowiadamy wszelkie posłuszeństwo bezbożnej władzy, zarówno świeckiej jak i fałszywej duchownej, która porywa się na święte i wieczne przymierze Boga z jego Kościołem i na jego odwieczne prawo.
Nasz Niebiański Orędowniku, wlej w nasze serca nadzieję, wiarę i miłość. W chwilach zwątpienia, które przydarzają się każdemu, pocieszaj nas i przypominaj nam o naszej największej nadziei: triumfie Niepokalanego Serca Maryi, która rozprawi się z Szatanem. W chwilach słabości, przypominaj nam, że jesteśmy na sprawiedliwej wojnie. To nasi wrogowie są na wojnie zaborczej. Sprawiedliwość domaga się zdecydowanej odpowiedzi na napaść. Najsamprzód odpowiedzi intelektualnej i słownej. Prosimy Cię zatem, nasz Aniele Stróżu, wyjednaj dla nas dary Ducha Świętego, przede wszystkim mądrość, roztropność i wytrwałość w pogłębianiu rzetelnej wiedzy o rzeczywistości. Chcemy wzorem Apostołów ciąganych przed sądy sanhedrynu być jedynie narzędziami Ducha Świętego, który przez nasze usta wypowie słowa swojej odwiecznej mądrości. Chcemy wojować nagim mieczem prawdy w myśl Chrystusowego polecenia:”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. [Mt 5, 37]”. Jako rycerze Chrystusa Króla Polski powinniśmy być nieskorzy do gniewu, lecz gdy wrogowie Kościoła będą nieustępliwi, broń nas gdy konfrontacja z nimi będzie nieunikniona. Pocieszaj prześladowanych, ciąganych po sądach i więzieniach. Oby się nie załamali. Dodaj sił fizycznych, gdy trzeba będzie uchodzić przed wściekłym atakiem lub stanąć do obrony nas samych, naszych bliskich, mienia lub świętych miejsc. Bądź naszym hetmanem u boku naszej Niebieskiej Pani, która zwyciężała pod Częstochową, Wiedniem i Radzyminem. Aniele, módl się za nami i dodaj nam otuchy. Z Twoją przemożną pomocą odeprzemy agresję bezbożnych!


AMEN.

1xOjcze nasz…

7xZdrowaś Mario…

1xChwała Ojcu…