Dzień czwarty

Dzień czwarty

Nowenna do Anioła Stróża Polski

Łk 23, 33-34 Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.

Lecz Jezus mówił:

«Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Aniele Boży, stróżu Polski. W czwartym dniu nowenny modlimy się o powszechne przebaczenie. Pragniemy przebaczyć samym sobie, bliźnim a przede wszystkim – wrogom ojczyzny. Wrogom dawnym i dzisiejszym. Wiemy, że miłość i przebaczenie to jedyna forma odpowiedzi na zło. Módl się jednak, abyśmy przykazanie miłości realizowali w sposób mądry i dojrzały – tak jak
oczekuje tego od nas Chrystus. Co dzień w modlitwie pańskiej powtarzamy słowa przynaglające do przebaczenia. Prawdziwe przebaczenie jest jedynym lekarstwem na ogrom zła,
jakie nagromadziło się w naszym narodzie przez lata. Aniele, módl się jednak, aby to przebaczenie było prawdziwe. Żeby było to przebaczenie wynikające ze stanięcia w prawdzie o własnych grzechach, ale i świadomości, że skruszonemu sercu Jezus nigdy nie odmawia przebaczenia. Modlimy się za oprawców Polski. Oni najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Przebaczamy im, pamiętając jednak i będąc świadomymi realnych skutków ich działań, ale i naszych własnych grzechów, które ściągnęły na nas tych prześladowców. Modlimy się za ludzi, którzy z woli swoich zagranicznych mocodawców pełnią nadzór nad naszą umęczoną ziemią. Oby dobry Bóg raczył zważyć na to, że oni również są Polakami, choć być może już jedynie w sposób etniczny. Być może ich przodkowie i przodkowie prawowiernych Polaków walczyli ramię w ramię w obronie Polski w dawnych czasach. Jedynie Bóg jest w stanie osądzić ich serca. Jedynie Bóg wie, jakimi grzechami i kiedy się od niego oddzielili ku własnej zgubie. O, dobry Aniele. Wyjednaj dla nich łaskę nawrócenia. Oby pojęli, że pędzą ku śmierci i że ich czas jest krótki. Oby przebaczyli samym sobie i poprosili o przebaczenie naród, który ciemiężą. Oby naród polski umęczony własnymi grzechami przebaczył im a oni poprosili w pokorze o to przebaczenie. Oby pojęli, że od Szatana i jego pachołków nie otrzymają żadnego przebaczenia. Ich jedyna nadzieja leży w pojednaniu się z narodem. Prosimy Cię, nasz Anielski Opiekunie. Zanieś tą modlitwę przed tron samej Trójcy Przenajświętszej. Oby członkowie rządu, wpływowi politycy i urzędnicy, dowódcy wojska i innych resortów siłowych – ludzie, którzy niczym Piłat chwilowo piastują materialną władzę, uświadomili sobie własny grzech i z nim zerwali. Wyjednaj dla nich światło Ducha Świętego. Oby Bóg zesłał na nich przygody ku opamiętaniu. Oby uświadomili sobie, że apanaże jakimi się karmią z ręki zaprzedanych Szatanowi lichwiarzy z zagranicy są jedynie mirażem. Oby uświadomili sobie, że nic z tego nie zabiorą do grobu a Chrystus zapyta ich jedynie o to jak wypełniali przykazanie miłości.

Miłości wobec narodu, który zdradzili. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.

AMEN.

1xOjcze nasz…

7xZdrowaś Mario…

1xChwała Ojcu…