Dzień drugi

Dzień drugi

Nowenna do Anioła Stróża Polski

Łk 10, 2-3: “Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.”

Aniele boży, stróżu Polski. Ty, który towarzyszysz kolejnym pokoleniom polskiej ziemi w ich doczesnej pielgrzymce. Nasz niebieski opiekunie, Ty znasz naszą historię i wiesz, które wady narodu polskiego najbardziej utrudniają panowanie Chrystusa Króla nad tą ziemią. Prosimy Cię, wyjednaj dla nas światło Ducha Świętego, abyśmy z jego pomocą te wady zwalczyli. Wiemy, że jesteśmy skłonni do narzekania, do próżnej gadaniny a lenistwo nasze utrudnia budowę królestwa Chrystusowego. A jednak twoja opieka i wstawiennictwo u tronu Trójcy Przenajświętszej sprawiały, że w każdym pokoleniu odradzały się zastępy świętych Polaków, tak że święta wiara katolicka dotrwała do naszych czasów. 

Ty wiesz najlepiej, jakie trudności przeżywał młody polski kościół w wieku X i XI zanim na dobre nie okrzepł. Jednak za przyczyną Twojej nieustającej wstawienniczej modlitwy, ostał się. Ostał się mimo nawrotów pogaństwa oraz druzgocących najazdów ze wschodu i z zachodu. Dzięki Tobie, dobry Bóg wzbudził w naszym kraju wiernych Chrystusowi biskupów, władców, zakonników i całe rzesze bezimiennych świętych, o których kroniki wprawdzie milczą, ale ich modlitwa oraz wytężona i cierpliwa praca zaowocowały rozkwitem Kościoła na polskich ziemiach. Za przyczyną świętego życia tych pierwszych apostołów polskiej ziemi: św. Jordana, św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Andrzeja Świerada i św. Kingi prosimy – módl się, aby Jezus Chrystus wzbudził w naszym pokoleniu kolejne zastępy świętych na miarę tamtych. Tak bardzo potrzebujemy proroków. Tak bardzo potrzebujemy świętych biskupów, którzy poprowadzą polski kościół pewną ręką ku naszemu zbawieniu. Potrzebujemy świętych opatów, dzięki którym odrodzi się życie zakonne. Potrzebujemy świętych małżeństw i świętych powołań kapłańskich.

Aniele, nasz stróżu. Grozi nam zalew pogaństwa. Nasi zaślepieni grzechem rodacy, chcą lekkomyślnie odrzucić Ewangelię i Boże Prawo ku własnej zgubie. Prosimy nie pozwól, aby dorobek tak wielu pokoleń został zaprzepaszczony. Obroniłeś polski kościół wtedy i błagamy Cię, obroń go i teraz.

 

AMEN.

1xOjcze nasz…

7xZdrowaś Mario…

1xChwała Ojcu…