Dzień pierwszy

Dzień pierwszy

Nowenna do Anioła Stróża Polski

Jon 3, 10 “Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.”

 

Aniele boży, nasz stróżu, stróżu Polski. Ty, który z polecenia Bożego opiekujesz się tą polską ziemią od ponad tysiąca lat. Za przyczyną chrztu mieszkowego, prosimy: nie przestawaj nas wspomagać w naszych wysiłkach na rzecz uczynienia Polski królestwem Jezusa Chrystusa.
Aniele, stróżu Polski, wstawiaj się za nami u tronu Trójcy Przenajświętszej. Prosimy, aby Bóg wszechmogący wzbudził w naszym narodzie proroków na miarę Jonasza. Proroków, których zagubiony polski naród tak bardzo i pilnie potrzebuje.
Aniele, stróżu Polski, odpędź od naszego narodu demony, które naszych biednych rodaków zwodzą na manowce i ciągną ku śmierci wiecznej. Tylu naszych rodaków tkwi w grzechach, szczególnie grzechach nieczystości, zakłamania i lenistwa. Aniele, nasz stróżu, wyjednaj dla nich łaskę nawrócenia a dla tych, którzy trwają w łasce uświęcającej – umocnij. Niech katolicy nie lękają się prześladowań. Niech łogosławią swoim oprawcom i prześladowcom, walcząc ze złem przy pomocy dobra.
Pragniemy zjednoczyć się w prawdzie o naszych grzechach. Pragniemy uzdrawiającej pokuty. Pragniemy ufać Chrystusowi, naszemu królowi, coraz bardziej. Prosimy o łaskę Ducha Świętego, aby udzielił nam swojej mądrości, odwagi do działania i cierpliwości wobec trudów jakie nas czekają. Aniele, pobłogosław naszym wysiłkom. Bądź naszym orędownikiem w Niebie i uśmierz słuszny Boży gniew wiszący nad nami.

AMEN.


1 x Ojcze nasz…
7 x Zdrowaś Mario…
1 x Chwała Ojcu…